X

 Fotogalleri och materialbeskrivning.

Uppdaterat: 08 sep 20 10:47

 

Klick på foto för   

stort foto!                        

X      X      X       X
Kniv nr. 1        Kniv nr. 2             Kniv nr. 3            Kniv nr. 4  
Skaft: Masur,Raffir, Tenn     Skaft: Stab.Poppel, Juma Carbon  Skaft: Fläder,raffir, mammut    Skaft: Masurbjörk, Raffir, Tenn                                                  
Knivblad:AEB-L Tony Karlsson    Knivblad:Damask Vladic Daniluk   Knivblad: Damask Conny Persson   Knivblad: Damask Mattias Styrefors
Knivslida: Rårandsläder      Knivslida: Shaftläder       Knivslida: Shaftläder       Knivslida: Shaftläder                  

X      X      X      X     

Kniv nr. 5            Kniv nr. 6           Kniv nr. 7             Kniv nr. 8 
Skaft:Stab.Poppel,Juma, tenn   Skaft: Stab.Alvril, Ironwood    Skaft: Masur            Skaft: Snakewood, valkäke                            
Knivblad: Mosaik Vladic Daniluk  Knivblad: RWL 34 Uwe Molzen    Knivblad: 12C27 Dan Andersson   Knivblad: Damask, Magnus Jönsson                                                     
Knivslida: Shaftläder      Knivslida: Rårandsläder      Knivslida: Rårandsläder      Knivslida: Shaftläder

 

X      X       X       X     

Kniv nr. 9            Kniv nr. 10            Kniv nr. 11             Kniv nr. 12      
Skaft: Stab.Alvril, mammutbete   Skaft:Ljung,tenn,brons Snakewood  Skaft: Stab.Alvril,mammut,tenn   Skaft: Stab.Blå Alvril,tenn                   
Knivblad: Damask Magnus Jönsson  Knivblad: AEB-L Anders Hedlund   Knivblad: Danask Conny Persson   Knivblad: RWL-34 Uwe Molzen                       
Knivslida: Rårandsläder      Knivslida: Rårandsläder      Knivslida: Rårandsläder       Knivslida: Rårandsläder
 
X      X      X      X     

Kniv nr. 13         Kniv nr. 14            Kniv nr. 15            Kniv nr. 16       
Skaft: Masurbjörk,mammut,tenn   Skaft: Masur, mammuttand, tenn   Skaft: Sweetgum          Skaft:Renhorn,tennDesert Ironwood,
Knivblad: AEB-L Tony Karlsson   Knivblad: RWL-34, Uwe Molzen    Knivblad: Elmax Pär Särnö     Knivblad: AEB-L Dan Andersson                        
Knivslida: Rårandsläder      Knivslida: Rårandsläder      Knivslida: Shaftläder       Knivslida: Shaftläder
Start | Favoriter | Fotogalleri | Feedback

Webbplatsen uppdaterades 08 september 2020

C26